fbpx

Rakennusprojektin Kumppanit

Artikkelin lukuaika 5min

Rakennushanke on vaativa urakka, joka vaatii paljon ajankohtaista tietoa laeista ja määräyksistä. Tämän vuoksi onkin hyvä selvittää heti projektia suunnitellessa, millaisia rooleja ja vastuita siihen sisältyy. Kun vastuut ovat selvät jo tontinhaun alkaessa, voit säästää paljon aikaa, rahaa ja energiaa. Rakennuttajana sinulla on paljon tehtävää, mutta muista – et ole yksin hankkeessasi. Työt vaativat paljon rakennusteknistä osaamista, joten ammattilaisten apua kannattaa hyödyntää aina kun mahdollista.

Se, millaisia ammattilaisia tarvitset rakennushankkeeseesi mukaan, riippuu hankkeestasi, suunnitelman laajuudesta, yksityiskohdista ja myös kunnasta. Lukaise siis tämä läpi, ja hetken kuluttua tiedät jo enemmän siitä, millaisia vastuita ja ammattilaisia tulet rakennusprojektisi aikana kohtaamaan!

Rakennusprojektin Kumppanit 1

 

Rakennuttajana olet päävastuussa projektista ja lopputuloksesta

Kun ryhdyt rakentamaan omakotitaloa, sinusta tulee rakennuttaja, päätoteuttaja ja työnantaja. Olet viime kädessä vastuussa kaikesta hankkeeseen liittyvästä, mukaan lukien rakentamisen turvallisuudesta, lakien ja säädösten noudattamisesta sekä onnistuneesta lopputuloksesta. Huolehdit tarjouksen ja urakan neuvotteluista sekä kaikista niihin liittyvistä sopimuksista ja muista asiakirjoista.

Vastuullasi on myös etsiä ja palkata pätevät ja valtuutetut henkilöt projektisi suunnittelu-, valvonta- ja rakennustöihin. Paikallisesta rakennusvalvonnasta saat apua oikeiden henkilöiden löytämisessä, ja he myös tarkentavat henkilöiden pätevyys- ja kokemusvaatimukset erityyppisissä hankkeissa.

Rakennuttajana olet vastuussa rakennustyömaan työturvallisuudesta, kuten suojauksesta putoamisen varalta, materiaalien siirtojen ja nostojen turvallisuudesta sekä siitä, että kaikki työntekijät käyttävät asianmukaisia turvavarusteita. Erillisellä sopimuksella voit nimetä vastaavan työnjohtajan työturvallisuuden vastuuhenkilöksi, mutta viime kädessä kannat päävastuun työturvallisuuden noudattamisesta.

Tehtäviä ja vastuita on paljon, mutta voit myös ulkoistaa niitä suunnittelijoille ja työnjohtajalle. Tällaisia ulkoistettavia vastuita ovat esimerkiksi tarjousten arvioinnin, urakkaneuvottelut sekä urakkasopimusten ja -asiakirjojen tekemisen. Muista kuitenkin, että ulkoistamisesta on aina sovittava erikseen ja tehtävä erillinen sopimus.

Kaikki sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisena. Suullisen sopimuksen pitäisi olla lain mukaan pätevä, mutta sitä on vaikea todentaa riitatilanteessa. Asiakirjojen tarkistamisessa kannattaa hyödyntää lakimiestä tai muuta alan ammattilaista.

Rakennusprojektin Kumppanit 2

 

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat lakisääteisiä resursseja

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii, että jokaisella rakennusprojektilla on oltava vastaava pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Omakotitalon rakentamisessa sama henkilö voi toimittaa molempien virkaa, mikäli hänellä on riittävä kokemus ja pätevyys.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja kannattaa palkata jo tonttia hakiessa, sillä hän voi auttaa myös tontin etsimisessä, tarpeidesi kartoittamisessa ja kustannusten hallinnassa. Kokeneella ja asiantuntevalla ammattilaisella on myös tieto siitä, mistä muut projektissa tarvittavat suunnittelijat löytyvät. Hän voi auttaa heidän rekrytoinnissaan sekä huolehtia yhteistyön sujumisesta suunnittelijoiden välillä.

Pääsuunnittelija voi olla esimerkiksi rakennussuunnittelija, arkkitehti tai muu kokenut erityisalan suunnittelija. Hän tulee olemaan tukesi ja edunvalvojasi koko projektin ajan sekä varmistaa, että projektille on varattu riittävästi aikaa ja resursseja ja että se etenee suunnitelmien mukaisesti. Hän laatii lupa-asiakirjat ja selvitykset sekä toimittaa ne rakennusvalvontaviranomaiselle. Hän tekee tarvittaessa myös mahdolliset muutokset suunnitelmiin ja huolehtii, että ne sopivat yhteen toistensa kanssa.

Vastaavan työnjohtajan tehtävä on varmistaa, että rakennustyömaalla noudatetaan työturvallisuutta sekä rakennusluvan asettamien määräysten toteutumista. Hän on mukana heti projektin alusta saakka huolehtimassa lakien vaatimista rakennusluvan katselmuksista. Vastaava työnjohtaja valvoo, että rakentaminen täyttää laatuvaatimukset ja etenee aikataulussa. Hän voi toimia apunasi myös rakennusprojektiin liittyvien sopimusten ja neuvottelujen kanssa.

 

Muut ammattilaiset ja erikoissuunnittelijat

Tapauksissa, joissa vastaava työnjohtaja tulee urakoitsijan tai talotoimittajan kautta, tarvitaan lisäksi myös erillinen valvoja.

Yleensä vaaditaan myös erikseen vielä kiinteistön vesi- ja viemäritöiden (KVV) työnjohtaja ja ilmastointitöiden (IV) työnjohtaja sekä mahdollisesti myös talon arkkitehtuurista vastaava rakennussuunnittelija ja muita erityissuunnittelijoita. He vastaavat oman erityisalueensa suunnittelutyöstä saamiensa toimeksiantojen ja suunnitelmien mukaisesti. Käytännöt vaihtelevat kunnittain, joten tarkista asia omasta kunnastasi!

Rakennusprojektin Kumppanit 3

 

Ammattitaitoinen henkilö on palkkansa arvoinen projektissa

Kun etsit oikeita ammattilaisia mukaan projektiisi, kiinnitä huomiota ainakin suunnittelijan tutkintoon, jatko-opintoihin ja kokemukseen, rakennushankkeen laatuun sekä suunnittelutehtävän vaativuudeen. Aloita aina pääsuunnittelijasta, sillä hän voi toimia apunasi muiden henkilöiden rekrytoinnissa.

Muiden henkilöiden, esimerkiksi entisten asiakkaiden, kokemuksia kannattaa aina kysellä, ja pitkäaikaiset referenssit vastaavista rakennushankkeista ovat hyvä valintakriteeri. Myös paikallinen rakennusvalvontaviranomainen osaa yleensä vinkata osaavien ammattilaisten suuntaan.
Me Kylätimpureilla olemme toimineet hyvässä yhteistyössä eri päässunnittelijoiden, vastaavien mestareiden ja muiden ammattilaisten kanssa jo useita vuosia. Vinkkaamme mielellämme taitavia ammattilaisia myös sinun projektiisi. Ja mehän osataan tämä rakentamispuoli.

 

Jos sinulla heräsi jotain kysyttävää soita tai laita viestiä suoraan meille.

Janne Varila,
Kylätimpurit Toimitusjohtaja
050 599 3984

Janne Varila - Kylätimpureiden toimitusjohtaja

Talonäyttely Puuppolassa 18.6.

Esittelyssä vastavalmistunut, neljän makuuhuoneen tilava omakotitalo, joka on rakennettu täysin muuttovalmiiksi.

Tule paikan päälle katsomaan ja kyselemään miten rakentaminen on toteutettu.

Kerromme myös mitä toiveita asiakkaalle toteutettiin.

 

Talonäyttelyssä kysymyksiinne vastaa Kylätimpureiden Hannu, Tuomas ja Harri.

Paikan päällä kahvitarjoilu.

Tervetuloa

 

Aika: Tiistaina 18.6.2019 klo 17:00-19:00

Osoite: Havukkatie 12, 41120 Puuppola (Kylätimpureiden kylttejä seuraamalla pääset perille)

Lataa odotellessa Kylätimpureiden ideakirja ja katso mitä toiveita olemme asiakkaille toteuttaneet.

 

Lataa Ideakirja

 

Talonäyttely Puuppolassa 18.6. 4

 

Talonäyttely Puuppolassa 18.6. 5

 

Talonäyttely Puuppolassa 18.6. 6

 

Talonäyttely Puuppolassa 18.6. 7

 

Talonäyttely Puuppolassa 18.6. 8

 

Talonäyttely Puuppolassa 18.6. 9

 

Tonttia etsimässä? Ota ainakin nämä asiat huomioon!

Panosta sijaintiin ja tonttiin, ja suunnittele talo niiden pohjalta

Etenkin asemakaava-alueelle rakentamista suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon, että tontin ominaisuudet ja kaavamääräykset vaikuttavat siihen, millaisen talon voit tontille rakentaa (kerromme kaavamääräyksistä lisää hieman jäljempänä). Siksi ei kannata ostaa mitä tahansa maaplänttiä, jolle unelmien koti mahtuu, vaan sopivan tontin etsimiseen kannattaa nähdä vaivaa.

Sijainti on tietenkin suurin kysymys. Miten lähellä palvelut, työpaikka, koulut, harrastukset ja kaupat ovat? Millaiset kulkuyhteydet ja tieverkostot ovat? Asemakaava-alueella asuessasi nautit palveluiden läheisyydestä ja kulkuyhteyksistä. Vesi-, sähkö-, viemäri- ja tieverkostot ovat valmiita, joten säästät rahaa niissä. Mitä halutummalla alueella ollaan, sitä tiiviimpää ja rajoitetumpaa on rakentaminen. Tontti on yleensä myös pienempi ja kalliimpi.

Suosituimmilla asemakaava-alueilla oman tontin saaminen voi ottaa aikaa, sillä niitä on rajoitetusti saatavilla. Talosi lopullinen muoto riippuu lopulta siitä, millaisia kaavamääräyksiä tontilla on.

Tonttia etsimässä? Ota ainakin nämä asiat huomioon! 10

Mitä kauemmas mennään keskustaajamista, sitä väljempää, halvempaa ja joustavampaa asuminen ja rakentaminen yleensä on. Maaseudulla ei pääsääntöisesti ole yhtä tarkkoja vaatimuksia omakotitalon ja tontin yksityiskohdille kuin asemakaava-alueilla, mikä antaa vapauksia toteuttaa isompia kokonaisuuksia ja omannäköisiä ratkaisuja. Kustannuksia kuitenkin syntyy siitä, että kunnallistekniikkaa ei välttämättä ole valmiina, vaan ne vedetään itse. Palvelut ovat kauempana, ja kulkuyhteydet huonommat, ja tontin kanssa täytyy olla tarkempi.

Jos haaveesi talosta ja tontista eivät kuitenkaan kohtaa, suosittelemme tekemään kompromisseja mieluummin talosta. Tontin muokkaaminen vie aikaa ja rahaa, ja sen ominaisuudet vaikuttavat suuresti siihen, tuleeko talossa myöhemmin ongelmia.

 

Tonttia etsimässä? Ota ainakin nämä asiat huomioon! 11

 

Mitä kaavamääräyksissä täytyy ottaa huomioon?

Asemakaava-alueen tonttien kaavamääräykset saattavat yllättää välillä kokeneenkin suunnittelijan. Kun siis hankit tontin asemakaava-alueelta, tutustu huolellisesti määräyksiin. Ne asettavat raamit sille, millaisen talon tontille voi rakentaa.

Kaavamääräyksissä on yleensä niin tonttia, korttelia kuin koko aluetta koskevia vaatimuksia ja rakennusohjeita, jotka on käytävä läpi. Yleisimmin määräykset ottavat kantaa mm. kattojen kaltevuuteen, julkisivun materiaaleihin ja väreihin sekä siihen, montako kerrosta talossa saa olla. Myös lämmitysmuoto ja hulevesiratkaisut löytyvät usein näistä ohjeista ja määräyksistä. Joukosta saattaa löytyä myös erikoisempia määräyksiä: rantatontin vaatimuksiin saattaa olla kirjattuna, että parveke on oltava järvelle päin.

Mikäli kaavoituksessa ei ole tarkoin määritelty sitä, miten päin ja mihin kohtaan tonttia talo tulee rakentaa, vapauksia on enemmän. Muutamia asioita kannattaa kuitenkin ottaa huomioon: minne maaperä viettää, millaisia haasteita korkeuserot tuovat, minne sadevesi ja sulava lumi valuvat sekä vaikuttavatko naapurit, maisemat, tiet ja muut ympäristön tekijät ratkaisuihin. Nämä asiat voivat vaikuttaa merkittävästi talosi arvoon, asuinviihtyisyyteen, huoltamiseen ja terveteen.

 

Omakotitalon perustukset rakennettuna tontille

 

Tutustu huolellisesti tonttiin ennen ostamista

Kun olet löytänyt potentiaalisen tontin, käy vierailemassa siellä eri vuorokaudenaikoina. Näin tiedät, miten aurinko paistaa tontille ja saat lisää vinkkejä siihen, miten talo kannattaa tontille rakentaa. Näet myös silmämääräisesti, millainen maaperä tontilla on, joten pystyt jo hieman päättelemään, millaisia pohjatöitä tontilla täytyy suorittaa.

Maaperätutkimus täytyy aina teettää ennen rakentamista, jotta saadaan varmuus siihen, millä tasolla pohjavesi on ja onko maaperässä haitallisia aineita.Lisäksi se kannattaa ehdottomasti teettää jo ennen kauppojen tekemistä, sillä se vaikuttaa paljon siihen, miten työlästä ja kallista tontille rakentaminen on. Maaperätutkimus on erityisen tärkeää haja-asutusalueella, sillä se kertoo myös sen, voidaanko tontille ylipäänsä rakentaa.

Ainut poikkeus on kallio, josta riittää pelkkä lausunto – poraukset kun osoittaisivat kuitenkin, että kyllä, kyseessä on kallio. Lausunnon saat maaperätutkimusten tekijältä. Tonttia valitessasi voitkin arvioida tulevia perustustöitä jo silmämääräisesti, mutta jos kyse ei ole kalliosta, vain tutkimus antaa varman tuloksen siitä, miten kantava pohja on ja millaisia pohjatöitä tontille rakentaminen vaatii. Tutkimuksen hinta on noin 1 000–1 500 €, mikä on edullinen sijoitus verrattuna ongelmiin, joita ilmaantuu, jos perustuksia ei ole tehty maaperän vaatimusten mukaisesti.

Helpoin ja usein halvin maaperä on hiekkapohjainen tasamaa, joka saattaa jo itsessään olla riittävän kantava maa. Jokaisen talon alle tulee joka tapauksessa sitä kantavampi murskekerros, mitä pehmeämpi maaperä on. Vanha peltomaa on suosittu rakennuspaikka, mutta sen pehmeys saattaa yllättää rakennuttajat. Pelkällä maa-aineksen korvaamisella ei usein pärjää, sillä pehmeä maaperä vaatii yleensä paaluttamista. Se on perustustöistä kallein ja vaikein vaihtoehto, ja se voi tuoda hintaan lisää useita kymppitonneja. Kallioinen maaperä tarkoittaa yleensä louhimista. Louhiminen, joka yleensä tehdään räjäyttämällä, ei itsessään ole erityisen hintavaa puuhaa, mutta jos louhittavaa kalliota on paljon, voi irtokiviaineksen kuljettaminen nostaa summaa sievoisesti.

 

Kylätimpureiden valmiiksi rakentama yksikerroksinen omakotitalo takapihan suunnasta kesällä

 

Kannattaako tontti ostaa vai vuokrata?

Unelmatalo voi sijaita yhtä hyvin vuokratulla kuin omallakin tontilla. Kunnalliselta toimijalta vuokrattaessa vuokrasopimuksen ehtoihin sisältyy usein mahdollisuus lunastaa tontti itselleen esimerkiksi 10 vuoden kuluessa. Voit siis halutessasi aloittaa vuokraamalla tonttia, kerätä tontin ostoon tarvittavat varat sopimuksessa määritellyn jakson aikana ja lunastaa sen itsellesi vasta myöhemmin, mikäli tontin hankkimisen aikaan varat ovat tiukemmassa. Yksityiseltä vuokrattaessa vuokraehtoihin kannattaa paneutua huolellisesti.

Vuokratontti vaatii siis pienemmän alkuinvestoinnin, mutta vuokratontilla asuessa on hyvä ottaa huomioon, mitä tapahtuu sopimuksen päättyessä. Kun sopimus uusitaan, vuokrahinta katsotaan uudelleen, ja se saattaa olla merkittävästi suurempi. Tällöin nousevat niin asumisen kustannukset kuin asunnon hinta, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös siihen, miten helppoa on talon myyminen ja jo pelkästään talossa asuminen.

Oman tontin hankkiminen vaatii alussa enemmän rahaa, ja se onkin pitkäaikainen sijoitus. Tontin arvoon vaikuttavat mm. rantaviiva, puistoalueet, maisemat, metsä sekä lähialueen kehitys. Sopivaa tonttia etsiessä kannattaakin tutkia ympäristön rakennussuunnitelmia ja kaavoitusta, sillä naapuriin rakentuva teollisuushalli voi romahduttaa oman tontin arvon. Tontin ostamisen jälkeen tulee maksaa 6 kuukauden kuluessa vielä varainsiirtovero, joka on 4 % tontin hankintahinnasta.

Rakennusluvan saanti kannattaa tarkistaa ennen kaupan lukkoon lyömistä, ja tarvittaessa kaupat voi tehdä ehdollisena. Ennen kaupan tekemistä kannattaa tarkistaa myös se, onko tontti jo lohkottu.

 

Kylätimpureiden rakentama yksikerroksinen omakotitalo

 

Mistä saan apua tonttia koskevissa kysymyksissä?

Jokaisella rakennusprojektilla on oltava vastaava pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Omakotitalon rakentamisessa sama henkilö voi toimia sekä vastaavana pääsuunnittelijana että työnjohtajana, mikäli hänellä on riittävä kokemus ja pätevyys. Pääsuunnittelija kannattaa palkata jo tonttia etsiessäsi, sillä hän voi auttaa sinua tonttia ja tulevaa taloa koskevissa kysymyksissä. Hän on tukesi ja edunvalvojasi koko projektin ajan sekä varmistaa, että talo rakentuu suunnitelmien mukaisesti.

Apua tonttia koskevissa kysymyksissä saat myös kunnan rakennustarkastajalta. Mahdolliset tulevat suunnitelmat alueen kehittämisestä saat paikalliselta paikkakunnan kaavoittajalta tai rakennustarkastajalta. Myös talomyyjien täytyy olla perillä tontin ja alueen kaavamääräyksistä, ja ne kannattaakin toimittaa myyjälle ennen suunnittelun aloittamista. Myyjän tehtävä on selvittää, että suunniteltu talo on tontin ehtojen mukainen.

Me Kylätimpureilla autamme mielellämme sinua löytämään sopivan tontin sekä suunnittelemaan sille sopivan talon. Kylätimpuri-kodit ovat aina paikallisten ja ammattitaitoisten timpureiden rakentamia. Saat taattua laatua jokaisella osa-alueella. Tiedämme myös, keitä muita kannattaa urakkaan ottaa mukaan – ei tarvitse ostaa sikaa säkissä!

 

Jos tarvitset apua tontin etsimisessä tai sinulla tuli jotain kysyttävää niin soita Harrille tai laita lomakkeen kautta viestiä.

Tonttia etsimässä? Ota ainakin nämä asiat huomioon! 12

  Harri Ylikärppä 050 438 8183

 

Ota yhteyttä

Talonäyttely Sääksvuoressa

Esittelyssä vastavalmistunut, täysin muuttovalmiiksi rakennettu omakotitalo.

 

Tule paikan päälle katsomaan ja kyselemään miten rakentaminen on toteutettu.

Kerromme myös mitä toiveita asiakkaalle toteutettiin.

 

Talonäyttelyssä kysymyksiinne vastaa Kylätimpureiden Janne, Tuomas ja Harri.

Paikan päällä kahvitarjoilu.

Tervetuloa

 

Aika: 9.6.2019 klo 11:00-13:00

Osoite: Uunikatu 8, 40530 Jyväskylä (Kylätimpureiden kylttejä seuraamalla pääset perille)

Lataa odotellessa Kylätimpureiden ideakirja ja katso mitä toiveita olemme asiakkaille toteuttaneet.

Lataa Ideakirja

Talonäyttely Sääksvuoressa 13

 

Talonäyttely 17.3.2019 Mannisenmäellä klo. 11-13

Esittelyssä Kylätimpureiden muuttovalmiiksi rakentama omakotitalo.

Tule paikan päälle katsomaan ja kyselemään miten rakentaminen on toteutettu.

Kerromme myös mitä toiveita asiakkaalle toteutettiin.

 

Talonäyttelyssä kysymyksiinne vastaa Kylätimpureiden Janne, Tuomas ja Harri.

Paikan päällä kahvitarjoilu.

Tervetuloa

 

Aika: 17.3.2019 klo 11:00-13:00

Osoite: Soittokaari 18, 40270 Jyväskylä (Kylätimpureiden kylttejä seuraamalla pääset perille)

Lataa odotellessa Kylätimpureiden ideakirja ja katso mitä toiveita olemme asiakkaille toteuttaneet.

 

 

Kylätimpureiden talonäyttelyn pohjakuva

Talonäyttely 17.3.2019 Mannisenmäellä klo. 11-13 14

Talonäyttely 17.3.2019 Mannisenmäellä klo. 11-13 15

Talonäyttely 17.3.2019 Mannisenmäellä klo. 11-13 16

 

Jyväskylän Rakennusmessut 2019

Jyväskylän Rakennusmessut 2019 17

Kylätimpurit ovat mukana tänäkin vuonna Jyväskylän rakennusmessuilla 8.-10.3.2019.

Tule paikan päälle keskustelemaan rakentamisesta ja miten voimme tehdä sinulle toiveidesi kodin.
Messutarjouksena lupakuvat kaupan päälle(arvo jopa 5000€). Tule lunastamaan tarjouksesi.
Osastomme sijaitsee B-hallissa paikalla 210.
Tervetuloa

 

Odotellessa messuja voit ladata meidän Ideakirjan, jossa pääset tutustumaan meidän rakentamiin omakotitaloihin.

Lataa ideakirja

Sisustuskirvesmies

Suomen Kylätimpurit Oy on keskisuomalainen omakotitalorakentamiseen keskittynyt yritys täynnä iloisia, vauhdikkaita ja kovia ammattitimpureita. Rakennamme koteja, jotka on toteutettu asiakkaan toiveista järkevällä hintatasolla. Meillä eivät talomallit rajoita unelmia, vaan jokainen koti rakennetaan asukkaidensa haaveiden pohjalta.

Nyt etsimme joukkoomme kokoaikaista sisustuskirvesmiestä toteuttamaan asiakkaidemme unelmia kohteiden sisäpinnoilla. Kourassa pitäisi pysyä niin pakkelilasta, laattaleikkuri kuin vasarakin, koska päivääsi sisältyvät mm. tapetoinnit ja maalaukset, laatoitukset, paneloinnit sekä kiinteiden kalusteiden asentaminen. Työhön tarvitset kokemusta alan hommista, visuaalista silmää yksityiskohdille, ammattilaisen varmuutta sekä asiakaspalvelijan ihmisläheistä otetta.

Täällä odottaa nuorekas työporukka, jolta ei ihan heti vauhti ja vitsit lopu kesken. Hommia tehdään tiiviisti yhdessä ja välillä reissuhomminakin, joten on tärkeää, että työkaverit ovat huipputyyppejä ja työ kulkee.

Kysäise meiltä lisätietoja ja pistä hakemusta tulemaan heti perään, koska sopiva tyyppi napataan kyytiin heti kun sellainen tulee puheille!

Lisätietoja antaa

Hannu Korkiakoski
045 172 3215
hannu.korkiakoski@kylatimpuri.fi

Lähetä hakemus:

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Sallitut tiedostomuodot: pdf, doc, jpg, png, docx, odt, odf, txt.

  Talonäyttely 1.2.2019 Palokan Heinämäessä klo. 17-19

  Vuoden ensimmäinen talonäyttely järjestetään Palokan Heinämäessä.

  Talonäyttely 1.2.2019 Palokan Heinämäessä klo. 17-19 18

  Esittelyssä Kylätimpureiden levypinnalle rakentama omakotitalo. Tule paikan päälle katsomaan ja kyselemään miten rakentaminen on toteutettu, sekä mitä toiveita asiakkaalle toteutettiin.

  Näyttelyssä kysymyksiinne vastaa Kylätimpureiden Janne, Tuomas ja Harri.

  Paikan päällä kahvitarjoilu.

  Tervetuloa

   

  Aika: 1.2.2019 klo 17:00-19:00

  Osoite: Suolammentie 13, 40250 Jyväskylä (Kylätimpureiden kylttejä seuraamalla pääset perille)

   

  Talonäyttely 1.2.2019 Palokan Heinämäessä klo. 17-19 19

   

  Talonäyttely 1.2.2019 Palokan Heinämäessä klo. 17-19 20

  Ota yhteyttä

  Janne Varila

  050 599 3984
  janne@kylatimpuri.fi

  Lataa ideakirja

  Ideakirja sisältää asiakkaidemme toiveiden mukaan rakennettuja koteja. Lataa, tutustu ja inspiroidu!

  Lataa ideakirja